Auteursarchief: Aad Conijn

Algemene leden vergadering 2019

Nog even een reminder voor de Algemene Ledenvergadering van Bevok.
Die is op woensdag 18 september 2019, 20.00 uur, wederom in Kavel II aan de Volgerweg 42.
Een van de onderwerpen zal zijn hoe men tegen de verdere samenwerking met ViP aankijkt.
Van alle teams verwachten we minimaal de aanvoerder of een representatieve stand in!
Dus spreek komende week op de training af wie aanwezig is.

Met vriendelijke groet,
Cor Zwier

Bijgaand de stukken voor de vergadering:

20190918 Agenda ALV
Notulen_ALV 2018
Jaarverslag wedstrijdsecretariaat 2018-2019
Jaarverslag TC dames 2018-2019
Jaarverslag TC heren 2018 2019
Jaarverslag secretariaat 2018-2019
Jaarverslag scheidsrechterscom 2018-2019
Jaarverslag recreanten 2018-2019

ALV op 18 september

Woensdag 18 september zal de Algemene Ledenvergadering van Bevok worden gehouden met als onderwerpen het verkiezen van enkele bestuursleden, en een bespreking van de wens van ViP tot verdere samenwerking met Bevok.

nieuwe spelregels komend seizoen

In het nieuwe seizoen gelden een aantal nieuwe spelregels en invallersbepalingen.
zie: Wijzigingen Reglementen Bondsraden 23 mrt en 22 juni 2019 V2.pdf

In het kort:
– bij het serverend team kunnen de voor- en achterspelers links-rechts géén opstellingsfout meer maken, nog steeds wel voor-achter. Dit is vooral bedoeld om het z.g.n. ‘schermen’ tegen te gaan door de spelers eerder hun gewenste positie in te laten nemen, nog vóór de service.
– de tweede bal (set-up of internal pass) mag technisch minder correct gespeeld worden, zolang als de bal binnen het eigen team blijft. Dit is bedoeld om langere ralleys te krijgen en de tegenstander heeft er geen nadeel van. Als de bal toch (onbedoeld) over het net gaat, is het dan alsnog fout!
– voor de wijzigingen voor invallen, zie het bovenstaand Nevobo document, dit kan niet kort.