Categorie archief: Nieuws

ALV op 18 september

Woensdag 18 september zal de Algemene Ledenvergadering van Bevok worden gehouden met als onderwerpen het verkiezen van enkele bestuursleden, en een bespreking van de wens van ViP tot verdere samenwerking met Bevok.

nieuwe spelregels komend seizoen

In het nieuwe seizoen gelden een aantal nieuwe spelregels en invallersbepalingen.
zie: Wijzigingen Reglementen Bondsraden 23 mrt en 22 juni 2019 V2.pdf

In het kort:
– bij het serverend team kunnen de voor- en achterspelers links-rechts géén opstellingsfout meer maken, nog steeds wel voor-achter. Dit is vooral bedoeld om het z.g.n. ‘schermen’ tegen te gaan door de spelers eerder hun gewenste positie in te laten nemen, nog vóór de service.
– de tweede bal (set-up of internal pass) mag technisch minder correct gespeeld worden, zolang als de bal binnen het eigen team blijft. Dit is bedoeld om langere ralleys te krijgen en de tegenstander heeft er geen nadeel van. Als de bal toch (onbedoeld) over het net gaat, is het dan alsnog fout!
– voor de wijzigingen voor invallen, zie het bovenstaand Nevobo document, dit kan niet kort.

enquette 2019

Beste Bevok-leden,

Hierbij weer het gebruikelijke enquêteformulier. Graag invullen om je ervaringen van het afgelopen seizoen en je wensen voor het volgende seizoen met ons te delen.
Graag het ingevulde formulier z.s.m. en uiterlijk 7 april a.s. naar ons mailen of inleveren.

 Alvast bedankt voor het invullen en tijdig inleveren.

Namens TC heren, dames, jeugd en recreanten
Ralph, Theo, Dana, Kika, Peter en Ineke

BEVOKenqueteformulier_2019_2020