Gerrit Egberts trofee 2000

De Gerrit Egberts Trofee is dit jaar uitgereikt aan iemand die hem eigenlijk ieder jaar verdient. Hij/zij is zo’n beetje lid sinds de oprichting, heeft diverse bestuursfuncties bekleed en vandaag de dag zorgt hij/zij voor BEVOK op papier, vergaart veel kopij voor de Bevokker, zoekt uren op het internet naar volleybalplaatjes, sneert af en toe naar nalatige bestuursleden, spendeert uren aan de vereniging w.o. het stratenvolleybaltoernooi. Natuurlijk mogen we Bev/OK-print niet vergeten. Dit levert veel geld op voor de vereniging.
“Jullie! ..hebben de Gerrit Egberts Trofee ruimschoots verdiend  en de vereniging hoopt dat jullie nog niet op de helft zijn van al jullie inspanningen voor de vereniging!”
De Gerrit Egberts Trofee wordt overhandigd aan Gré en Henri van der Plaat.
Onder luid applaus vraagt Gré nog even het woord en verklaart dat zij enig vermoeden had met betrekking tot de uitreiking dit jaar. Voorgaande jaren kwam Gerrit altijd even langs met het verzoek een nieuw plaatje te regelen voor de betreffende ontvanger. 
“Dit jaar heb ik Gerrit niet gezien!”

get-2000