Gerrit Egberts Trofee 2017

Elk jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering van Bevok, wordt de Gerrit Egberts Trofee (GET) uitgereikt aan een lid die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging.
De GET commissie heeft na een een aantal vergaderingen uiteindelijk een naam naar voren geschoven: Cor Zwier. Cor is al weer enige jaren secretaris van de vereniging en sinds we geen voorzitter hebben, ook waarnemend voorzitter. Cor gedraagt zich daar ook naar, hij lost problemen op, zit mensen achter de broek en doet alle andere zaken die een voorzitter moet doen. 
Cor kreeg bloemen tijdens de matig bezochte ALV uit handen van de GET commissie voorzitter Cees Tol.
Cor benadrukte in zijn slotrede dat hij dit graag doet voor zo’n mooie en grote vereniging als Bevok.