Algemene Leden Vergadering 2018

Nog even een reminder voor de Algemene Ledenvergadering van Bevok.
Die is op woensdag 12 september 2018, 20.00 uur, wederom in Kavel II aan de Volgerweg 42.
Van alle teams verwachten we minimaal de aanvoerder of een representatieve stand in!
Dus spreek komende week op de training af wie acte de présence gaat geven.

Met vriendelijke groet,
Cor Zwier

Bijgaand de stukken voor de vergadering:

Agenda ALV 2018 (vernieuwd 11 sept)
Notulen_ALV 2017
Jaarverslag TC Jeugd 2017_2018
Jaarverslag TC Heren Bevok 2017 2018 versie 2018 08 21
Jaarverslag secretariaat 2017-2018
Jaarverslag TC Dames seizoen 2017 -2018
Jaarverslag recreanten 2017 2018