notulen van de afgelopen ALV

Van de ALV van 12 september zijn de notulen beschikbaar.
U kunt ze hier vinden: Notulen ALV 2018
Tevens nog een oproep voor een nieuw lid voor de TC Dames en iemand voor de Kascommissie.
Hiervoor kon tijdens de vergadering niemand gevonden worden.