enquette 2019

Beste Bevok-leden,

Hierbij weer het gebruikelijke enquĂȘteformulier. Graag invullen om je ervaringen van het afgelopen seizoen en je wensen voor het volgende seizoen met ons te delen.
Graag het ingevulde formulier z.s.m. en uiterlijk 7 april a.s. naar ons mailen of inleveren.

 Alvast bedankt voor het invullen en tijdig inleveren.

Namens TC heren, dames, jeugd en recreanten
Ralph, Theo, Dana, Kika, Peter en Ineke

BEVOKenqueteformulier_2019_2020