ALV op 18 september

Woensdag 18 september zal de Algemene Ledenvergadering van Bevok worden gehouden met als onderwerpen het verkiezen van enkele bestuursleden, en een bespreking van de wens van ViP tot verdere samenwerking met Bevok.