Algemene leden vergadering 2019

Nog even een reminder voor de Algemene Ledenvergadering van Bevok.
Die is op woensdag 18 september 2019, 20.00 uur, wederom in Kavel II aan de Volgerweg 42.
Een van de onderwerpen zal zijn hoe men tegen de verdere samenwerking met ViP aankijkt.
Van alle teams verwachten we minimaal de aanvoerder of een representatieve stand in!
Dus spreek komende week op de training af wie aanwezig is.

Met vriendelijke groet,
Cor Zwier

Bijgaand de stukken voor de vergadering:

20190918 Agenda ALV
Notulen_ALV 2018
Jaarverslag wedstrijdsecretariaat 2018-2019
Jaarverslag TC dames 2018-2019
Jaarverslag TC heren 2018 2019
Jaarverslag secretariaat 2018-2019
Jaarverslag scheidsrechterscom 2018-2019
Jaarverslag recreanten 2018-2019