ALV op woensdag 16 september

En net als andere jaren staat aan het begin van dit seizoen ook weer de algemene ledenvergadering (ALV) gepland. Deze zal gehouden worden op woensdag 16 september 2020, om 20.00 uur in de bekende locatie Kavel II op Volgerweg 42. In ieder geval zal de verkiezing van de nieuwe penningmeester Samantha Truong, die in de loop van afgelopen seizoen deze taak heeft overgenomen van Petra Tol, op de agenda staan en de voortgang van de samenwerking en besprekingen met ViP. Uiteraard zal de vergadering met in acht neming van de Corona regels worden gehouden.
Hier onder de stukken voor de vergadering:

2020 ALV Agenda
2020 ALV Jaarverslag secretariaat
2020 ALV jaarverslag recreanten
2020 ALV jaarverslag scheidsrechters
2020 ALV Jaarverslag TC dames
2020 ALV Jaarverslag TC heren
2020 ALV Jaarverslag wedstrijdsecretariaat
2020 ALV Notulen_ALV 2019

Met vriendelijke groet,
Cor Zwier