Gerrit Egberts, mede oprichter van Bevok, overleden

Op 11 maart 2021 is op 84-jarige leeftijd Gerrit Egberts overleden. Gerrit was één van initiatiefnemers tot oprichting van Beemster Volleybalvereniging BEVOK. In de beginperiode vervulde Gerrit zelf de voorzittersrol en daarna had hij ook nog zitting in het bestuur als Penningmeester. En toen zijn eigen kinderen oud genoeg waren zagen we hem ook weer terug als begeleider van de Jeugd.
Naast zijn kinderen Wilja en Ingeborg en later zelfs kleinkind Kim, speelde ook zijn echtgenote Kea bij onze vereniging en tot late leeftijd speelde Gerrit zelf in diverse herenteams van Bevok. Toen ik zelf in 1972 lid werd heb ik ook nog het genoegen gehad om met hem te mogen spelen. Als set-upper had hij een fluwelen techniek en met name zijn tactische balletjes staan me nog bij.

In 1976 werd hij al benoemd tot erelid als waardering voor zijn verdienste voor de club en vervolgens werd dat nog eens bevestigd toen in een later stadium het bestuur besloot om jaarlijks een verenigingslid, voor zijn of haar bijzondere verdienste voor de club, te eren met het uitreiken van de Gerrit Egberts trofee. Een wisselbeker, die dan door het betreffende lid een jaar lang uitgestald mocht worden op zijn of haar schoorsteenmantel of iets vergelijkbaars.

Kees Tol