ALV op 1 én op 15 september

Beste leden van  Bevok,
 
Zoals gebruikelijk wordt aan het einde van het seizoen de Algemene Ledenvergadering van Bevok aangekondigd. Deze ALV zal woensdag 1 september 2021 20.00 uur gehouden worden bij het bekende adres: Kavel II aan de Volgerweg 42. Naast de gebruikelijke onderwerpen zal met name de voorgenomen fusie met ViP in stemming worden gebracht. Tevens zal daarbij aandacht worden besteed aan de bestemming van het batig saldo van de vereniging, waarbij het bestuur het voornemen heeft dit in zijn geheel, na afloop van het komend seizoen, dus medio mei 2022, aan de nieuwe fusievereniging over te maken. Conform de statuten vervalt het batig saldo niet aan de leden.
 
Vanwege de Statuten van Bevok, die bepalen hoe de ontbinding van de vereniging plaats vindt, namelijk bij een stemming waarbij twee-derde van de leden aanwezig is, en twee-derde vóór ontbinding stemt, voorziet het bestuur gezien de opkomst van de laatste jaren dat deze eis van het aantal aanwezige leden niet wordt gehaald. De Statuten geven aan dat dan een tweede ALV gepland dient te worden, waarbij dan met de dan aanwezige leden, ongeacht het aantal aanwezigen, wederom gestemd mag worden, en het voldoende is als dan twee-derde van de aanwezigen vóór ontbinding stemt. Daarom is alvast woensdag 15 september 2021 gepland op dezelfde locatie, om op een formeel juiste manier de ontbinding van de volleybalvereniging Bevok, per medio mei 2022, plaats te laten vinden.
 
Nadere bijzonderheden en de agenda en stukken voor de ALV van 1 september worden in augustus bekend gemaakt. 
 
Met vriendelijke groet, 
Cor Zwier