Notulen ALV 1 september

Beste leden van Bevok,

Op de afgelopen woensdag gehouden Algemene Ledenvergadering waren zoals verwacht niet voldoende leden aanwezig om een geldige stemming te houden over de fusie met ViP, en de daaraan verbonden ontbinding van Volleybalvereniging Bevok.

Na het normale gedeelte over het afgelopen seizoen, en de financiële zaken over afgelopen seizoen, en de begroting van Bevok voor komend seizoen, werd na de pauze de fusie besproken.

Na presentatie van de plannen van aanpak over de fusie werden er veel vragen gesteld en opmerkingen gemaakt, zoals u kunt lezen in de notulen van de ALV via de link hier onder.

Om een beeld te krijgen van verhoudingen heeft de voorzitter aan het eind van de presentatie gevraagd aan de aanwezigen om bij hand opsteken aan te geven wie voor de fusie zou stemmen. Unaniem werd door iedereen zijn hand opgestoken, wat het bestuur veel vertrouwen geeft in de werkwijze die tot nu toe is gevolgd en de inspanningen van de werkgroepen.

Bij volleybalvereniging ViP verliep de ALV, die tegelijkertijd werd gehouden, ongeveer op dezelfde wijze. Ook daar waren niet voldoende leden aanwezig, maar was er ook een positief gevoel over de fusieplannen.

Omdat tijdens beide vergaderingen nogal wat vragen waren over de financiële situatie van beide verenigingen  laat het bestuur voor alle duidelijkheid weten dat beide verenigingen dezelfde financiële consequenties ondergaan van de Coronamaatregelen van de overheid. Beide verenigingen zullen ongeveer evenveel interen op hun financiële reserves omdat de contributie van één jaar, wordt gebruikt voor zowel het verloren afgelopen seizoen, als het komend seizoen. Voor meer informatie hierover verwijs ik naar de notulen.

Zoals al eerder gemeld is voor het volgen van de juiste procedure over de ontbinding van Bevok en het samengaan met ViP in een nieuwe vereniging, een tweede Algemene Ledenvergadering gepland op 15 september 2021, om 20.00 uur in Kavel II aan de Volgerweg 42 in Middenbeemster. Zoals de statuten aangeven zal bij deze vergadering niet langer 2/3 van het totaal aantal leden nodig zijn voor een geldige stemming, maar 2/3 van de aanwezige leden.

Er zal wederom een (verkorte) presentatie van de plannen van aanpak zijn, met nadrukkelijker een item over de visie op de nieuwe club, met ook wederom gelegenheid tot het stellen van vragen, waarna de stemming zal volgen.

Indien u niet aanwezig kunt zijn, kunt u een persoon schriftelijk machtigen om uw stem uit te brengen. Één persoon kan slechts één extra stem uitbrengen met een schriftelijke machtiging.

Uiteraard wordt u welkom geheten met thee/koffie en een gevulde koek. Na afloop hopen we te proosten op een mooie toekomst voor volleybal in de Beemster en Purmerend.

Met vriendelijke groet,
Cor Zwier
Secretaris

2021 Notulen ALV 1 sep 2021