Fusie nieuws

Beste leden, 

De volgende stap is gezet in de fusie tussen Bevok en ViP. De fusiestukken, zoals die met medewerking van Notaris Smallegange te Purmerend zijn opgemaakt, zijn via de email rondgestuurd aan alle leden. In overleg met de notaris is gekozen voor de constructie dat Bevok wordt opgeheven en Vip als “verkrijgende vereniging” doorgaat en wordt omgedoopt tot Volleybalclub De Where. De fusiestukken omvatten het formele voorstel tot fusie en de doorlopende en nieuwe statuten van de verkrijgende vereniging. In eerste instantie wordt het nieuwe bestuur gevormd door Jef van Bemmel als voorzitter, Else Wiersma als secretaris en Samantha Truong als penningmeester. 

De statuten zijn vanwege wettelijke verplichtingen gepubliceerd in een landelijk dagblad (de Volkskrant) en beschikbaar ter inzage bij de secretaris van Bevok, Cor Zwier (Zuiderpad 91, 1461 BS Zuidoostbeemster en tel: 06-37281555) en bij de voorzitter van ViP, Jef van Bemmel (Apkenstraat 61, 1447 PN Purmerend en tel: 06-40198967).

Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur van Bevok en ViP, 

Cor en Else (secretarissen)