ALV fusie Bevok en ViP op 23 mei

Beste leden,

Hierbij een save the date voor de Algemene Ledenvergaderingen (ALV) van ViP èn Bevok op maandag 23 mei 2022 bij de Golfbaan in Middenbeemster (Volgerweg 42). De ledenvergaderingen van Bevok en ViP vinden na elkaar plaats op dezelfde dag. In de vergadering worden de gebruikelijke onderwerpen behandeld en de vergadering begint met een ViP-gedeelte gevolgd door Bevok-gedeelte. De leden van beide verenigingen zijn welkom bij allebei de gedeelten van de vergadering. Naast de gebruikelijke onderwerpen wordt ook de voorgenomen fusie in stemming gebracht. Deze stemming over ontbinding van de vereniging of wijziging van de statuten is alleen geldig wanneer er twee-derde van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Indien het verplicht aantal aanwezigen wordt behaald, vindt afsluitend een oprichtingsvergadering van de nieuwe vereniging, Volleybalclub De Where, plaats.

Gezien de opkomst van de laatste jaren, verwachten beide besturen niet dat deze eis van het aantal aanwezige leden wordt gehaald. De statuten geven aan dat in dit geval een tweede ALV gepland dient te worden. Ongeacht het aantal aanwezigen, mag er dan worden gestemd. Daarom is alvast vrijdag 10 juni 2022 gereserveerd in de Karekiet in Purmerend (Karekietpark 2), om op een formeel juiste manier Volleybalclub De Where op te richten.
Nadere bijzonderheden en de officiële uitnodiging, agenda en stukken voor de ALV van 23 mei a.s. worden later gestuurd.
In de bijlage vind je het tijdspad van de fusie en het organogram. Er zijn nog enkele vacatures. Geef gerust aan als je interesse hebt in een taak of je vragen hebt.
Hierbij ook een reminder om opmerkingen op huishoudelijk reglement, de privacyverklaring en visie van de nieuwe vereniging kenbaar te maken. Het streven is om het commentaar voor de ALV te verwerken, zodat de stukken tijdens de vergadering kunnen worden vastgesteld.

Als er vragen of opmerkingen zijn, horen wij het graag.

In de bijlage vind je ook de notulen van de laatste werkgroepen bijeenkomst. Beide besturen bedanken alle werkgroepsleden voor hun inzet. 

Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur van Bevok en ViP

Cor en Else

tijdspad fusie (2022-04-13)
organogram incl. leden (2022-04-17)
Notulen werkgroepenbijeenkomst 13-04-2022