Bevok-coryfee Ton Oudejans overleden

Bevok-coryfee Ton Oudejans overleden

Afgelopen week bereikte ons het bericht, dat na 5 weken tussen hoop en vrees, Ton Oudejans op woensdag 4 mei de strijd heeft moeten staken tegen een bacterie, die bij hem een soort hersenvlies ontsteking had veroorzaakt.
Met Ton verliezen wij hiermee één van trouwste Bevok-leden van de afgelopen (bijna) 50 jaar. Al snel na zijn lid worden in 1975 vervulde hij rollen in de Technische Commissie, wierp zich op als materiaalman en maakte in het laatste decennium van de vorige eeuw bijna 10 jaar lang deel uit van het Bestuur als penningmeester. Ook daarna toonde Ton zich altijd bereid om rollen te vervullen bij het ontplooien van allerlei Bevok activiteiten. Bijvoorbeeld als organisator van het Stratenvolleybal toernooi in Middenbeemster of bij de diverse feesten ter gelegenheid van de verschillende jubilea van Bevok door de jaren heen.
Toen hij ca. 10 jaar geleden vanwege fysieke problemen zelf moest stoppen als spelend lid bleef hij zich inzetten, o.a. als coach van het huidige Heren 4, waarvan hij zelf tientallen jaren lang deel uitmaakte.
Al in 1998 ontving hij voor zijn verdiensten voor de vereniging de Gerrit Egberts trofee en bij de uitreiking hiervan werd hij door de naamgever hiervan al geroemd om zijn vakkundigheid, zijn betrokkenheid bij de vereniging en zijn altijd positief-kritisch opstelling. Woorden waarbij ik mij alleen maar kan aansluiten.
Zijn vrouw Wil en overige familie wensen wij alle sterkte met het verlies van deze in de ware zin van het woord: “mensen-mens”.

Kees.