Contributie

Contributiegeld en spelerspas per jaar.

  • De peildatum voor het vaststellen van de leeftijd i.v.m. de  hoogte van de contributie en competitiekosten is 1 oktober.
  • De betaling dient bij voorkeur te geschieden via automatische afschrijving (machtiging).
    Bij betaling per factuur worden alle kosten halverwege het seizoen in rekening gebracht en met € 2,30 voor administratiekosten verhoogd.
  • in oktober worden NeVoBo voor recreanten en de helft van de contributie geïnd.
  • in januari worden de competitiekosten geïnd.
  • in april wordt de andere helft van de contributie geïnd.

 

  Competitiekosten Contributie per jaar
Mini’s (tot 12 jaar) € 35,00 € 70,00
Aspiranten (12 – 16 jaar) € 65,00 € 85,00
Junioren (16 – 18 jaar) € 75,00 € 85,00
Senioren (vanaf 18 jaar) € 95,00 €130,00
NeVoBo voor recreanten   € 10,00