Geschiedenis van Volleybal

Uit tekeningen blijkt dat al in de 16e eeuw aan het Engelse hof van koningin Elizabeth een spel werd gespeeld dat veel op volleybal leek.
Maar officieel geldt de Amerikaan William G. Morgan als de bedenker van het volleybal. Hij was sportleider bij de Young Men Christian Association (YMCA) in Massachusetts waar hij onder meer les gaf aan een groep al wat oudere zakenlieden. Het toen al bekende basketbal vond hij iets te hard voor deze groep en hij bedacht in 1895 een ander spel.

Morgan verzamelde spelregels uit de bestaande sporten als tennis, basketbal en honkbal. Deze regels bij elkaar werd volleybal.
Maar officieel geldt de Amerikaan William G. Morgan als de bedenker van het volleybal. Hij was sportleider bij de Young Men Christian Association (YMCA) in Massachusetts waar hij onder meer les gaf aan een groep al wat oudere zakenlieden. Het toen al bekende basketbal vond hij iets te hard voor deze groep en hij bedacht in 1895 een ander spel.

De bal moest zonder de grond te raken over het net worden gespeeld. Dit heet volley. Een netservice mocht één keer overgedaan worden en je mocht in het spel dribbelen tot één meter voor het net. Dribbelen hield in, de bal voor jezelf omhoog spelen. Een wedstrijd bestond uit innings. Zo’n inning was voorbij als alle spelers van beide teams een serveerbeurt hadden gehad. Bovendien was het mogelijk één tegen één te spelen, maar ook tien tegen tien. En om de vingers van de dames te beschermen konden zij de bal eerst vangen en dan opgooien.

De YMCA zag wel wat in dit spel en ging het verder ontwikkelen met de nodige wijzigingen:

 • 1900 enorme mijlpaal bereikt in de sport door de ontwikkeling van een speciaal ontworpen bal. Tevens werd het dribbelen (bal voor jezelf hooghouden) afgeschaft.
 • 1912 invoeren van het doordraaien en maximaal 6 spelers in het veld
 • 1915 invoeren van officiële speeltijd
 • 1915 volleybal arriveert in Europa door Amerikaanse soldaten die vechten in de eerste wereldoorlog. De populariteit groeit gestaag in Oost en West Europa.
 • 1917 introductie van sets en de telling gaat van 21 punten naar 15 punten. Winnaar van de wedstrijd werd bepaald aan de hand van “best out of three”.
 • 1917 Speler mag de bal maar 1 keer raken en er mag gespeeld worden met de voet.
 • 1918 regeling dat zes spelers per team in het veld staan
 • 1920 de set-up en de smash worden geïntroduceerd. Eén van de belangrijkste regels wordt gemaakt het maximaal 3 keer spelen van de bal voordat deze over het net wordt gespeeld.
 • 1964 De regels worden officieel vastgelegd waarna de sport een officieel Olympische sport wordt.
 • 1998 Prijzen geld mannen en vrouwen worden gelijk gesteld
 • 2000 regeling dat een set tot 25 punten gaat en invoering Rally-point systeem (wie de rally wint krijgt het punt en de opslag).