Opzeggen lidmaatschap

Beëindiging van lidmaatschap:
Het lidmaatschap kan uitsluitend per 1 juli of per 1 januari van het desbetreffende seizoen worden beëindigd. Een opzegging dient uiterlijk 1 maand vóór deze datum schriftelijk (per post of per e-mail) te worden doorgegeven aan de ledenadministratie (ledenadministratie@bevok.nl). Dan wordt de contributiebetaling beëindigd per verzochte datum, 1 juli of 1 januari. Bij afmelden na bovengenoemde datum wordt de termijn automatisch met 6 maanden verlengd en zal de contributie daarvoor betaald moeten worden. Voor competitie spelende leden wordt dit verhoogd met de kosten voor de spelerspas, en andere door de Nevobo verplichte kosten per speler. Er wordt geen contributiegeld geretourneerd.