Categorie archief: Gerrit Egberts trofee

Gerrit Egberts trofee 2019

Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 18 september is de jaarlijkse Gerrit Egberts Trofee voor de 25e keer uitgereikt. Gelukkige was dit jaar Jan Reuzenaar.
Jan is sinds 1984 lid van de vereniging (35 jaar) en heeft 31 jaar in het 1e team gespeeld. Hij heeft in die tijd ook bestuurlijke functies vervuld. Zo was hij enige jaren voorzitter van de vereniging en hij was lid van de TC heren. Helaas heeft hij wegens een blessure moeten stoppen met het actief volleyballen, maar hij heeft sinds die tijd de coaching van Heren 1 op zich genomen. En niet zonder succes, want Heren 1 is afgelopen jaar kampioen van de 2e klasse geworden en speelt dit jaar in de 1e klasse.

Gerrit Egberts Trofee 2018

Tijdens het feest van het 50 jarig jubileum van Bevok is de Gerrit Egberts Trofee uitgereikt aan de feestcommissie voor de organisatie van de festiviteiten rondom het jubileum. De feestcommissie bestaat uit Silvia Zanders, Mieke en Petra Tol.  Mieke is een van de organisatoren van het stratentoernooi en werd de laatste jaren bijgestaan door Petra. Petra is bovendien al jaren penningmeester van de club. Sylvia heeft de Gerrit Egberts Trofee al ontvangen in 2008 voor al haar werk en inzet voor de jeugd van Bevok. Voor alle bergen werk die zijn verzet voor de organisatie van het feest: alle mails, regelen van de band, de catering, huren van de zaal etc. gaat daarom de Gerrit Egberts Trofee dit jaar naar Mieke en Petra Tol. 
Op de foto de voorzitter van de Gerrit Egberts Trofee Commissie Kees Tol met de winnaars Mieke en Petra.

Gerrit Egberts Trofee 2017

Elk jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering van Bevok, wordt de Gerrit Egberts Trofee (GET) uitgereikt aan een lid die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging.
De GET commissie heeft na een een aantal vergaderingen uiteindelijk een naam naar voren geschoven: Cor Zwier. Cor is al weer enige jaren secretaris van de vereniging en sinds we geen voorzitter hebben, ook waarnemend voorzitter. Cor gedraagt zich daar ook naar, hij lost problemen op, zit mensen achter de broek en doet alle andere zaken die een voorzitter moet doen. 
Cor kreeg bloemen tijdens de matig bezochte ALV uit handen van de GET commissie voorzitter Cees Tol.
Cor benadrukte in zijn slotrede dat hij dit graag doet voor zo’n mooie en grote vereniging als Bevok.